<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25388941\x26blogName\x3dThrough+Foreign+Eyes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wildthoughtsfaq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://wildthoughtsfaq.blogspot.com/\x26vt\x3d-9059364863595816560', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
MWave 468x60

Lakaw is a journey is a step is a move. I love to travel around the world and this is my travel and travel gadget site. Welcome and Enjoy!

0 comments | Monday, January 29, 2007

Enjoy another set of Bisaya jokes. If you find the jokes funny, leave a comment below. All these are forwarded text messages that I think should be posted online for all Bisaya to read.

SUD-AN
Bata: Nay, unsay atong sud-an?
Inahan: Christmas tree ug lansang, Dong.
Bata: Ha, christmas tree ug lansang?
Inahan: Kamunggay ba, nga gisubakan ug buwad bulinaw

KINSAY MAS BRAYT?
Bata: Kinsay mas brayt Pa, ang Amerikano o Pilipino?
Amahan: Mas brayt ang Amerikano Dong, kay ang mga bata didto sa Amerika, gagmay pa gani, maayo na kaayo mo-ininglis.

UNGO NAPANGAG
Ungo #1: Mare, nganong napangag ka man?
Ungo #2: Unsaon mare nga nangabat man gud ko gabii.
Ungo #1: Pero nganong napangag ka man?
Ungo #2: Ang liog nga akong napaak sa estatuwa man gud ni Bonifacio.

ANDIR-DI-SAYA
Kulas: Bay Tasyo, matod sa mga silingan andir-di-saya man kuno ka.
Tasyo: Unsay andir-di-saya nga bag-o lang nakong gikasab-an ang akong misis!
Kulas: Ngano man?
Tasyo: Gisugo man ko niya sa pamalantsa. Mao nga akong gisinghagan ug UNYA RA KAY MAGLUTO PA KO!!!

HIMATYON NGA INSIK
Insik: Pedlo, ako kamaguwangan
Pedro: Ako ni Pa.
Insik: Juan, ako kamanghulan
Juan: Dia ra ko Pa.
Insik: Maliya, ako asawa
Maria: Dia ra ko.
Insik: Mga wala silbi! Naa mo tanan dinhi. Wala bantay ato tindahan!!!

BIBLIYA
Pari: Dong, pahuwama ko anang bibliyang imong gibasa bi.
Sacristan: Playboy man ni padir.
Pari: Kana na lang!

GAHI KAAYO
Tomas: Mare, tigamit man kuno ug viagra si Pare. Gahi diay kaayo pirme?
Saling: Ahhgahi tuod kaayo, pero puwerte lang gihapong gamaya!

WALAY SALA
Inahan: Mangumpisal ta rong Dominggo ha aron pasayloon ta sa Ginoo sa atong mga sala.
Anak: Nay, unsa may buot ipasabot anang bata nga makasala.
Inahan: Panaglitan, kung ang bata dili motahod sa ginikanan, mao nay bata nga makasala.
Anak: Wala koy sala Nay, kay nitahod man ko sa sugo ni Tatay sa pagpangawat og manok sa atong silingan.

BUKOL
Kulas: Nganong nabukol man na imong ulo, Bay?
Badoy: Nangharana man gud ko gabii didto sa ilang Marilou, Bay Kulas. Pagsugod nako'g kanta, giitsahan dayon ko ni Marilou ug buwak.
Kulas: Pero nganong nabukol man ka?
Badoy: Ang buwak gisud man gud ug kaang.

GIDAMGO
Caloy: Doc, unsa man nga kada gabii damgohon man ko nga NBA player kuno ko. Ako ang point guard sa Lakers.
Doctor: Buweno, tagaan tika ug reseta aron dili ka na damgohon.
Caloy: Ayaw lang sa Doc kay championship ron namong gabii.

MORAG HOLMIGAS
Si Bosyo, nga primero pang sakay og eroplano, kuyog ni Onyot nga iyang amigo, diha nilingkud sa window seat.
Bosyo: Bay Onyot, taas na gyud tag giluparan no? Tan-awa gud nang mga tao sa ubosgagmay kaayo morag holmigas.
Onyot: Holmigas na sila nga tinooray, Bay. Wala pa gani molupad ang eroplano.

TULO SULOD SA SINEHAN
Si Bungol, si Libat ug si Buta nagsabot nga manan-aw sila ug sine kay wala pa gayud sila kasud ug sinehan sukad-sukad. Maong sa paglingkud nila sa sulod sa Vision Theater:
Bungol: (misyagit) Balik pulta, walay sound, walay sound hoy psssst!
Libat: (misyagit sab) Kuwadro! Kuwadro!
Buta: Hoy mga kolokoy! Wala pa gani magsugod!

ESTUDYANTE NAG-AWAY
Maestra: Nganong nag-away man mo?
Pedro: Si Juan man gud Maam, iya kong gihapak sa Scrub The Floor.
Juan: Si Pedro biyay nanguna ha. Iya kong gilabayan sa Erase The Board.
Maestra: Kung dili gani mo mopoyong duha, bitayon ta mong duha sa Bayang Magiliw!

More Bisaya jokes here.

Labels:

0 Comments:

<< Home

More Interesting Stories

Related Posts with Thumbnails