<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25388941\x26blogName\x3dThrough+Foreign+Eyes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wildthoughtsfaq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://wildthoughtsfaq.blogspot.com/\x26vt\x3d-9059364863595816560', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
MWave 468x60

Lakaw is a journey is a step is a move. I love to travel around the world and this is my travel and travel gadget site. Welcome and Enjoy!

0 comments | Monday, March 31, 2008

Fun time everyone. Filipino jokes are the funniest jokes. Believe me, they are. But these jokes must not be translated to English, otherwise, they lose the fun part. I do not know why. But it is always good to listen or read them as they are.

Enjoy after the jump!

*****
Policeman arresting a prostitute
Prosti: I am not selling sex
Police: Then what are you doing?
Prosti: I'm a saleswoman selling condoms with free demo.

Bush: What are the pollutants in your country?
Jingoy: We have lots of pollutants.. ..we have sisig, kilawin,
chicharon, mani
Erap: Anak, may nakalimutan ka, Boy Bawang (cornik).

Tindero: Hoy, bili k a g atas ng baka. P10 piso lang isang baso
Manong: Ang mahal naman, may tig piso lang ba nyan?
Tindero: Meron po, pero kayo na po ang dumede sa baka.

Pasyente: Dok, bakit po ganito ang operasyon sa ulo ko? Halos kita na
utak ko
Doctor: Ok lang yan, yan ang tinatawag na open minded.

A naked girl rode on a taxi
"Bakit" asked the girl at the driver na nakatitig sa katawan nya
"Ngayon ka lang ba nakakita ng hubad?"
Driver: "Hindi po miss, iniisip ko lang kung saan nakatago pamasahe mo"

Beauty contest
Emcee: What's the big problem facing the country today?
Contestant: Drugs
Emcee: Very good, why do you say that?
Contestant: Ang mahal kasi eh!

Amo: Bakit ka umiiyak?
Katulong: Sabi po ni dok tatanggalan po ako ng butlig
Amo: Butlig lang iiyak ka na...
Katulong: Kasi ok lang kung right lig or left lig lang poââ'¬Â¦..
pero bakit naman butligs pa.....

Doc: Ano trabaho mo hija?
Girl: Substitute po
Doc: Hindi kaya prostitute?
Girl: Hindi po, mama ko po ang prostitute at kung may sakit siya ako
po yung substitute.. ..

Doc: For your health take only a cup of rice, lean meat and a saucer
of kangkong.
Fruits for dessert and lots of juice....
Fat guy: Doc, shall I take them before or after meals?

Kodigo
Nahuling may kodigo ang estudyante.. .
Guro: Ano 'to?
Estudyante: Prayer ko po, ma'am!
Guro: At bakit answers ang nakasulat?
Estudyante: Naku! Sinagot na ang prayers ko!

SIOPAO
Kulas: Miss, isa ngang siopao... 'yung babae.
Waitress: Babaeng siopao?
Kulas: Oo. 'Yung may papel na sapin. Kumbaga, napkin.
Waitress: Ahh, ganun po ba? Lalaki po ang nandito.
Kulas: Lalaki?
Waitress:Kasi po, may itlog sa loob.

A Chemistry teacher asked a sexy student, "What are NITRATES?
The student replied shyly, "Ma'am, sa motel po.
NITRATES are higher than day rates!"

Usapan ng dalawang mayabang...
Tomas: Ang galing ng aso ko! Tuwing umaga, dala
niya ang dyaryo sa akin.
Diego: Alam ko.
Tomas: Ha? Paano mo nalaman?
Diego: Ikinukuwento sa akin ng aso ko.

WHO'S GUILTY?
Wife dreaming in the middle of the night
suddenly shouts, "Quick, my husband is back!"
Man gets up, jumps out the window and realizes, "Damn! I AM the
husband!"

Josh: Kumusta ang assignment?
Ricardo: Masama. Wala akong nasagutan. Blank paper ang ipinasa ko.
Josh: Naku, ako rin! Paano 'yan? Baka isipin
nila, nagkopyahan tayo?!

Toto: Pangarap ko, kumita ng P250,000 monthly gaya ni daddy!
Juvy: Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo?
Toto: Hindi! 'Yan din ang pangarap niya!

Dok: May taning na ang buhay mo.
Juan: Wala na bang pag-asa? Ano po ba ang dapat kong gawin?
Dok: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera.
Juan: Bakit, gagaling po ba ako ru'n?
Dok: Hindi, pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay!

Lito: Pare, ano ba ang kaibahan ng H2O sa CO2?
Joseph: Diyos ko naman! Di mo ba alam 'yun?!
Ang H2O ay water! At
ang CO2... cold water.

Gustong malaman ng magkaibigan kung may basketbolan sa langit.
Nagkasundo sila na kung sino ang unang mamatay ay babalik upang
sabihin kung may basketbol sa langit.
Naunang namatay si Dado.
Isang gabi, may narinig na boses si Rodel na parang kay Dado.
"Ikaw ba 'yan, Dado?" usisa ni Rodel.
"Oo naman!" tugon ni Dado.
"Parang hindi totoo!" bulalas ni Rodel."O, ano, meron bang basketbol sa
langit?"
Sagot ni Dado, "May maganda at masama akong
balita sa 'yo. Ang maganda, may basketbol doon. Ang masama...
kasali ka sa makakalaban namin bukas!" (ngek!)

Usapan ng dalawang bata...
Junjun: Magaling ang tatay ko! Alam mo, 'yang
Pacific Ocean , siya ang humukay nun!
Pedrito: Wala 'yan sa tatay ko! Alam mo, yung Dead Sea ?
Junjun: Oo...
Pedrito: Siya ang pumatay nun!

Stewardess: Do you want a drink, sir?
Sir: What are my choices?
Stewardess: Yes or No.

Misis: Hindi ko na kaya 'to! Araw-araw nalang tayong nag-aaway
Mabuti pa, umalis na ako sa bahay na 'to!
Mister: Ako rin, sawang-sawa na! Away rito, away roon! Mabuti pa
siguro, sumama na ako sa 'yo!

Misis: Delayed ako nang one month pero huwag mo munang
ipagsabi. Nahihiya ako...
Mister: Okey.
Kinabukasan, dumating ang taga-Meralco. ..
Taga-Meralco: Misis, delayed po kayo ng one month.
Misis: Ha? Bakit mo alam?
Taga-Meralco: Nasa record po.
Mister: Bakit naka-record diyan na delayed ang misis ko?
Taga-Meralco: Kung gusto ninyong mawala sa record, magbayad kayo!
Mister: Eh kung ayokong magbayad?
Taga-Meralco: Puputulan kayo!
Mister: Eh anong gagamitin ni misis?
Tag-Meralco: Pwede naman siyang gumamit ng kandila.

Advantage at disadvantage ng may-asawa...
ADVANTAGE: 'Pag kailangan mo, nandiyan agad.
DISADVANTAGE: 'Pag ayaw mo na, andiyan pa rin!

What is the difference between a girlfriend, a call girl and a wife?
Sagot: Post paid, pre paid, unlimited.

Sa isang classroom...
Titser: Class, what is ETHICS?
Pilo: Etiks are smaller than ducks.
Titser: Okey, that duck will lay an egg in your card.

Juan: Pare, noong mayaman pa kami, nagkakamay
kaming kumain. Ngayong
mahirap na kami, nakakutsara na.
Pedro: Baligtad yata?
Juan: Mahirap kamayin ang lugaw, pare!

Anak: Itay, nagpapatanong si ma'am kung ano
raw ang propesyon mo.
Itay: Sabihin mo, cardiologist.
Anak: Ano po ba ang cardiologist, Itay?
Itay: 'Yung taga-ayos ng radio sa car!

Umuwi si mister nang 4:00 AM at nakita niya
ang kanyang misis na may
katalik na lalaki sa kama ...
Misis: (sumigaw) SAAN KA GALING?!
Mister: Sino 'yang katabi mo?
Misis: GRABE KA! HUWAG MONG IBAHIN ANG USAPAN!

Rodrigo: Bakit bad trip ka?
Harry: Nagtampo sa 'kin ang utol ko.
Rodrigo: Bakit naman?
Harry: Nakalimutan ko kasi ang birthday niya.
Rodrigo: 'Yun lang? Anong masama ru'n?
Harry: Ang masama ru'n... twins kami! Twins!

Don't forget to leave your comments below. If you want to read and laugh more, there are more jokes here.

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments | Sunday, March 30, 2008

Those khaki pants! I used to wear one in the Philippines, because I love the shade of khaki, not to mention the nice designs of some pants.

If you want to know where to but good quality police gears, I would suggest LA Police Gear shop. It is a business founded by, yes, policemen from L.A. Thus, the name.

The business has grown and changed greatly over the years and now serves the general public, military personnel, security professionals, and of course police officers!

What can you get if you buy from them? Only three important factors: extremely fast shipping, low prices, and outstanding service! What more can you ask for?

So get those tactical boots running towards LA Police Gear and shop now!
Continue Reading >>>

1 comments

The Indian Night or Nite 2008 at the South Dakota State University (SDSU) came as a big surprise for me. Compared to last year's event, this one is many times better.

I arrived on time at the venue and, oh man, seats were running out! The hall was big and me hoping that less people would attend, I was too confident I'd get the best seat. Best, in my vocabulary, means the one nearest to the food table.

I was disappointed to realize that there was no seat for me. Eric has to stand at the back wishing someone would go the toilet so he could steal a chair!

Thanks heavens, an Indian friend offered a chair and two other Filipinos provided a little space for me to squeeze in. Thus, the sad little Eric became the happy bee again!

As usual, I am giving my rate for the Indian Nite.

Cultural presentation. Perfect. Indians have the best way to entertain Americans. What's the use of the popular Bollywood music if Indians would fail in the entertainment aspect? Rate - 10/10

Attendance. Jam-packed! That was the reason I wasn't able to get a seat. I maybe would give them a minus point for inviting so many people beyond the hall capacity. But I won't. People love it. That is why they were there. Rating - 10/10

Knowledge-gained. Since I have attended last year's event, there wasn't so many additional inputs I learned today. However, hearing and seeing the presentations was a good recollection. Rating - 9/10

Emcees. Among all the cultural events I have attended this year so far, the emcees for the Indian night were more lively. Rojit, the quite funny Indian guy (who is a friend) was one of the emcees. He brought a lighter side to the serious lady emcee. Rating - 9/10.

Food. I thought the food wouldn't surprise me as I have been eating lots of Indian food since I've been here in the U.S. I liked the bean stuff. It looked like peanuts, but it was a bean -- like boiled bean, soft and not so spicy. Rating - 9/10.

Indian people. Very friendly and they love to joke around. There was this Indian stand-up comedian who is always present in every event and who loves to get his break in the American comedy platform. He was quite funny although some of his jokes were really corny. I can forgive him for that. Rating - 10/10.

That's it guys. Indian night is the best so far. Watch out for the first-ever Filipino night next year. Have I told you already that I am organizing it?

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments

Should I call this a pimple? No, this is acne. I am having this single recurring acne near my nose and I am hating it. Maricel knows about it because she sees it all the time. I am not a teen anymore, I should have not getting this!

I had a friend before whose face was really covered by acne. It really lowered his self-esteem. Acne is an annoying skin problem and its lesions are not likely to disappear quickly. Neither the scars. It also leaves your face to appear bumpy swelling. Gross.

Acne is caused by plugging of the opening of oil glands. As a result, the oil is trapped inside. Certain germs penetrate into the trapped oil and digest it into irritating chemicals. The skin tries to reject these chemicals through pustules (pimples), papules (bumps) and cysts.

If you have serious acne problems, let the experts give you solutions. In you are near the Chicago area, you can get Acne Chicago Treatment from doctors Eugene and Steven Mandrea, Board Certified Dermatologists. They know how to treat all types of acne and all grades of severities.

Continue Reading >>>

1 comments | Saturday, March 29, 2008

Everyone deserves to be happy.

Everyone needs someone to make him/her happy.

Everyone, at some point, has to sacrifice for happiness.

For happiness is for everyone.

For happiness is sharing with someone.

For happiness is a reward for the sacrifice, at some point.

Everyone has to go through sacrifices to be happy.

Everyone.
Continue Reading >>>

1 comments | Friday, March 28, 2008

Sexy lingerie for ladies to attract men. Maricel should buy one of these.

Ladies that wear sexy lingerie are really attractive. There is a notion that only single women should wear thongs or g-strings. That married women don't need those type of fashion anymore. Wrong! These stuff make men salivate. Women who use sexy lingerie would surely keep their men attached to them and wanting for more.

Women should be attractive all the time to make their sex lives active and happy. So wanna shop for fine lingerie, sexy panties and sexy bras? Visit Marie Jo Bras for women who strive for style and class, in every situation, and at every moment. Then visit store for sexy lingerie, Bits of Lace.

Bits of Lace is a fine European lingerie boutique notably acclaimed for offering delicate laces, comfortable cottons, sexy silks, and a full range of fine lingerie that extends from classics to fashion forward styles. They have intimate apparel salon that features a variety of exclusive European lines to suit any individual's preference and style.

Head on and shop for a sexier you!
Continue Reading >>>

2 comments | Thursday, March 27, 2008

My tweety sister, in one of her blog posts, mentioned about being happily married! She narrated how she fulfilled her dreams as a single lady for many years. She never had any regret of marrying a little late than the usual marrying age of most ladies in the Philippines.

She is happy now and happy of the life she has chosen! She made a video, the first ever video she created via YouTube. Great result from a first-timer!

I love the "umbrella" song. Who sang this?

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments | Wednesday, March 26, 2008

My American friend and I were just talking about hunting Canadian geese around Brookings and how fun it is to have a year supply of fowl meat in your fridge. The geese are coming into the town’s fields in huge numbers – like hundreds of thousands of them. If you get the license and the proper tools, hunting them is allowed.

There are quite a number of wildlife species that you could hunt in this part of the world. If you like wild deer hunting then come aboard and enjoy watching and shooting them. But you need a deer hunting blinds. There are many affordable ones you can find in the market today.

H&R Business Mall specializes in top quality outdoor sports products. You might want to check their site for your hunting tools.
Continue Reading >>>

0 comments

South Koreans abound in the Philippines! Wherever you are in the 7100 islands, you see South Koreans alongside the locals. What are they here for?

Simple. Learn English. Learn the American English. The Philippines is now becoming a favorite educational hub in the Asia-Pacific region, especially for foreign students wanting to learn English.

According to a report, there are at least 30,157 Korean students in the country as of end 2007. This is good news for the unemployed Filipino teachers. Currently, language schools nationwide have provided jobs to over 5,000 local English teachers.

I hope this trend continues. This is beneficial not just for the South Koreans but to the Philippine economy and tourism industry as well.

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments | Tuesday, March 25, 2008

Since I love oysters (Maricel is reading this and maybe she'd give me another bowl of oyster meal later), I will have another post about this seafood - jokes about the oyster! Smile if you like.

*****
Knock Knock!

Who's there?

Oyster.

Oyster who?

A student calling the attention of his teacher says: Oy ser, you dropped your pen. Corny...LOL.

*****

Oyster is a shortcut for -- Hoy Sister!

*****

Ugh, they were really corny jokes. Anyway, if you love this slimy little muscles inside the shell, Gulf oysters, then you have to Be Oyster Aware.

Always remember that oysters are yummy to eat but pose some risks to your health too. Thus, eat your oysters when properly steamed, fried, grilled, or cooked. That's my oyster tip today.


Continue Reading >>>

0 comments

It was my first time to conduct live blogging for my American Idol music site. It was fun having people visiting the site and refreshing the page and waiting for the minute by minute updates.

I will do it again, for sure. I had a camera connected to my laptop and directed to the TV for the actual American Idol performance broadcast live. I admit the live feeds were weak and the reception not so good. But it worked well and good in the end.

Another live blogging tomorrow for the elimination night. Tune in to my e-musicality site.

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments | Monday, March 24, 2008

Who doesn't want to be satisfied with sex their lives? If you can't find viagra, why not try something similar?

I chanced upon this site that promotes Tadalafil, an active ingredient in Cialis, which is a medication for erectile dysfunction. Yes, it's is just like viagra. It is known to be the best available drug on the market in increasing sexual prowess.

According to the site, 85% of men who try it will achieve a larger, stronger and longer lasting erection. Are there side effects? Majority said there is none. A few had headache, an upset stomach and a reddening and flushing of the face. If ever you experience discomfort, always ask your doctor.

So, grandpa, what are you waiting for? Try Tadalafil.
Continue Reading >>>

2 comments | Sunday, March 23, 2008

I am making this as a career. Although I have some flat notes, I think I did well. LOL. There will still be more singing videos to come. If you want to see previous posts, see sidebar or click here.

This song is titled "To All the Girls I've Loved Before", and dedicated to...yes, you know who you are.

[lyrics after the jump]
Lyrics:
To you, the girl I've loved before
Who traveled in and out my door
I'm glad you came along
I dedicate this blog
To you, the girl I've loved before

To you, the girl I once caressed
And may I say I've held the best
For helping me to grow
I owe a lot I know
To you, the girl I've loved before

To you, the girl who shared my life
Who now is someone else's wife
I'm glad you came along
I dedicate this blog
To you, the girl I've loved before

To you, the girl who cared for me
Who filled my nights with ecstasy
You live within my heart
I'll always be a part
Of the girl I've loved before

To you, the girl I’ve loved before
Who traveled in and out my door
I am so glad you came along
I dedicate this blog
To you, the girl I've loved before...

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments | Saturday, March 22, 2008

Who doesn't need a home makeover?! We always have this space in the house that we think we need to remodel to make it pleasing to the eye and appealing to the family. We always have a room we wish we had the money to change or update?

There is a site that will give you the chance to get a home makeover for FREE. I happen to browse a link that will transform your present house into a dream house.

Renuzit TriScents Home Makeover is giving away $20,000 for anyone's grab. In oder to win the prize, all you need to do is submit:

1. video + essay

OR

2. photo + essay

Any of the option you take must show and explain why your home needs a makeover. That is how easy it is.

VIDEO NOT TO EXCEED 2 MINUTES IN LENGTH AND 20 MEGABYTES IN SIZE. PHOTO FORMAT MUST BE JPG OR GIF WITH A MAXIMUM SIZE OF 500KB. ESSAYS MUST BE WRITTEN IN THE ENGLISH LANGUAGE WITH A MAXIMUM OF 250 WORDS.

Entries will be judged based on how convincing your explanations are and how good your demonstration is of the above criteria. For more details, see official rules.

Renuzit TriScents Starter Kit is also giving free coupons, so participants can shop locally and try their products. Coupons are easy to download and ready for printing.

So, wait no more. Enter to win the ultimate home makeover valued at 20,000!

Simple to enter. Easy to Win! Trust Renuzit TriScents to make your dream space in your dream house come true.Continue Reading >>>

3 comments

It is Maricel's birthday today. Cel is the girl who takes care of me here in Brookings. No kidding. She possesses so much love that she is sharing some of it to me.
I know we have so many things in common. We both love to have fun and eat a lot. We laugh together and kid around most of the time. I love teasing her. I love the way she moves. I love everything about her.

Since there are no enough words to thank her for all the wonderful things she has been doing to me, she will surely understand if I'll just say, Happy Birthday...oh well, in different languages.

Hartelijk gefeliciteerd! or Van harte gefeliciteerd met je verjaardag! [Dutch]

Buon Compleanno! [Italian]

Fortuna dies natalis! [Latin]

Suk San Wan Keut! [Thai]

Joyeux Anniversaire! [French]

Vill Gleck fir daei Geburtsdaag! [Luxembourgeois]

Alles Gute zum Geburtstag! [German]

Feliz Cumpleaños! [Spanish]

Bisaya [Maayong Adlawng Natawhan]

English [Happy Birthday]


Take care always! Should I say mwahhhhhhhh?!

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments | Friday, March 21, 2008

This will be interesting! Check this out guys - the first Viral Video Film Festival: A Cure to the common Crud! This is part of the BEFILM Underground Film Festival, which is now on its 5th year.
According to its website, the Viral Video Film Festival will be on the evening of April 28th 2008 at 7PM. Produced in association with Dailymotion.com, the festival will introduce the best of the latest crop of its shortest films because "Shorter Is Better"! through a very special screening dedicated to the new art form that has been infesting the web: "Viral Videos".

Viral videos is becoming a medium for advertising. They are short, edgy and they easily gain widespread popularity through internet sharing via blogs and websites. Because of the cheap and easy sharing of these short clips, advertisers are now aiming to tap this marketing vehicle.

That is why this Viral Film Festival was born -- to showcase the best national and international short films in narrative, animation, documentary and experimental categories.

The festival is still open for submission.

In order to feature the best and most creative videos the web has to offer, the Vanksen | Culture-Buzz Agency and BeFilm Underground Festival are calling out for submissions. Please submit your films, specs and viral videos here.

Continue Reading >>>

0 comments

DNA is a nucleic acid that is localized in cell nuclei and consists of two long chains of nucleotides twisted together into a double helix and joined by hydrogen bonds between complementary bases adenine and thymine or cytosine and guanine; it carries the cell's genetic information and hereditary characteristics via the sequence of its nucleotides.

Thus, people are identified by their unique DNAs, such as:

Prostitute: DNAvirgin

Old Maid: DNAgamit

Bachelor: DNAkasal

Arab: DNAahit

Water Conservationist: DNAliligo

Bin Laden: DNAhanap at DNAhuli

Gloria Macapagal Arroyo: DNAaamin.

Pandak: DNAtumangkad

Town Fiesta: DNAyo

Loser: DNAya

Not Good Looking: DNAbale

DNAtawa kayo!

DNAkayo mabiro...........

More to come soon.

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments | Thursday, March 20, 2008

Once or twice, that maybe is still sane. But 22 times? WTF! The commercial Filipino painter Ruben Enaje, must have taken his vow by heart to have himself crucified till 2010. This year, exactly on Friday, March 21, 2008 at 3 PM, Enaje will have his 22nd year of crucifixion!
This guy is Catholic. And this guy has a very unique way of doing penitence on Good Friday.

This should not be emulated. I think this is not the right way Christians should commemorate the dying of Jesus. To mirror Jesus' suffering by being nailed to a cross is insanity. That is why the Philippine government and the Church both frown on the practice. People who take part in the rituals every holy week have high risks of getting tetanus and other infections.

Why couldn't the Filipinos just kneel before the "real" cross, inside the church and pray to God for forgiveness of sins, rather than hang on a wooden cross and watched by smiling tourists [maybe thinking how crazy we are]?

This video is Ruben's 15th nailing. Watch those nails driven into the hands. Ugh!


Photos of Crucifixion in the Philippines:


Labels:

Continue Reading >>>

0 comments

Easter is here! It is the best time to send cards to families back home or to friends somewhere. But don't just send something you see at the store. Send something personal. Send a personalized greeting card!
If you have a newborn baby, capture the beauty of your baby with a breathtaking and timeless photo card that fits your unique style. Cardsdirect.com can customize your design in whatever you wish for, to create your perfect photo greeting card.

Everyone in your family and friends will be awed when they receive a beautiful, one-of-a-kind memoir that will be cherished for many years to come.

Cardsdirect.com can also print your special artwork or a photo in full color, black and white, or sepia tone on the front of the card. There are also preprinted verses to choose from if you ever need one. Or what about writing your own custom verse? One more thing, they can they can even print your signatures on the inside of your personalized greeting cards. Awesome!

I was reading the customers evaluation of the services and all were pleased with the first-class cards, not to mention the quality and craftsmanship! They deliver orders on time, or even earlier of schedule. That is how they value their customers.

So get your unique and modern Photo Greeting Cards!

Continue Reading >>>

0 comments | Wednesday, March 19, 2008

This week is Holy Week. Have you said your penance yet?

There are so many passages in the bible that I love. I even memorized some of them. Here's one tip this Lenten season: read a verse a day. If you feel lonely, run to the bible and fill the emptiness with God's words. It really works!

Few passages for Holy Week:

"But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him and with his stripes we are healed."
- Isaiah 53:5

"...let us approach with a sincere heart and in absolute trust...."
-Hebrews 10:21

"Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever. Oh, give thanks to the God of gods! For His mercy endures forever."
-Psalms 136:1-2

" And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost."
- Luke 23:44-46

Have a blessed week, everyone!

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments

Maricel has been reading my blog. I wrote a post about oysters and days later she brought me an oyster meal!

I love the taste of oysters. The first "tasty experience" I had with this delicacy was when mom brought me to an early morning sea swim and saw fishermen carrying containers full of shells -- fresh oysters, they were.

The fishermen made a quick mix of spices, sprinkled it on few of the opened oysters and, boom!, a tasty raw oyster salad in an instant. When I tasted it, it made me crave for more.

This is a warning when eating raw oysters. In few cases, eating raw oysters could lead to vibrio vulnificus illness. Therefore, it is suggested you follow the post-harvest treatment processes, like those for gulf oysters to prevent the risk of getting ill.


Continue Reading >>>

0 comments | Sunday, March 16, 2008

Last Friday, we had a karaoke party in the house. We decided to have it on a weekend before Spring break. The party turned out to be well-attended vis-a-vis the party we had before. This one filled the house to its last space.
Val bought some booze to complete the night's happy hour. There were beers, brandies, tequilas. Some guests brought with them red wines and few more beers! You see, a party isn't a party without these necessities.

However, I realized late that night that I'd never be drinking anything that would give me a hangover the following day. I want to wake up with a light feel on my head. The last time we had a party, it took me all day sleeping and drinking water to get the "heaviness" on my head away.

A quick trip to the liquor shop was the solution. I bought my own drink - 2 bottles of Vodka.

Vodka is strong and it can make you intoxicated. But the good thing is, it does not give any hangover the following morning. When you wake up, it seems nothing happened the night before, like you never had the shots.

I got this from hungover.net: Liquors that you have to drink without the hangover hassle.

Red wine: has a reputation for giving hangovers

Bourbon: It's got 8 times the congeners of gin and that means 8 times the hangover.

Rum: Rumble in the jungle, it's better than bourbs but only just. Some people it with orange juice. Must be a health thing.

Brandy: Best drunk with fruit cake and a nice cup of tea on a delightful Sunday afternoon.

Cider: The queen on pain in the "soft" drink arena.

Beer: Beer, beautiful beer. Half alcohol beverage, half soft drink you can drink it 'til your belly bloats and feel just shy of awful the next day which, all things considered, is not too bad.

Tequila: Tequila. Also knows as To-Kill-Ya to the bottle-hardened, tequila's true power as a hangover agent comes from the way it begs you to drink it straight when you're already leaning on the bar to stay upright.

White Wine: Enjoyed by everyone but seemingly a little more a ladies drink, it shows that once again women are smarter than men by finding a way to have maximum fun without the pain.

Gin: Gin & tonic seems to be the favourite gine drink but boys beware...too much quinine, which is in tonic, can zap your nuts. And that'll give you a real big hangover.

Vodka: virtually hangover free. Get into it.

Lite Beer: Easy on the head, light on the gut, doesn't make you fat.

Champagne: Champagne's a bit of a devil in disguise.

Cocktails: If you want to drink without getting a hangover (and without resorting to Lite Beer or spritzers), a well made cocktail is as close as you're going to get.

Oh, did I say already we had fun with the Magic Sing?

Visit hungover.net for more liquor info.

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments | Saturday, March 15, 2008

I have never seen yet a pearl inside the oysters! Have you seen one already?
I love eating oysters, maybe because I came from a tropical country. In fact, since I've been here in the U.S., I am missing the many times I go to my favorite restaurant in my small city and get my oyster order. Oysters in the Philippines are not that expensive as compared to the prices in America.

Speaking of oysters, do you know that aside from the fact that oysters are one of the most nutritionally well balanced of foods, containing protein, carbohydrates and lipids, they can be a threat to healthy individuals too?

Consumption of raw or undercooked oysters by at-risk individuals may cause serious illness or even death from Vibrio vulnificus bacteria. If you have liver disease, diabetes or a weak immune system, you should avoid raw oysters. Thus, there is a need to warn oyster consumers about the potential hazard associated with eating raw oysters.

The BE OYSTER AWARE website is dedicated to educating the oyster consuming public. It provides a thorough background on Vibrio vulnificus and the health conditions that place an individual in the at-risk category.

So the next time you eat your savory gulf oysters -- raw, steamed, fried, charbroiled, grilled -- just BE OYSTER AWARE!


Continue Reading >>>

0 comments | Friday, March 14, 2008

Filipino jokes are never corny. We know how to make fun and laugh aloud. We are very creative individuals whose jokes are over the top! Enjoy the set of Pinoy jokes today.

Sa isang nayon sa Batangas...
REPORTER: Lolo, pa­kisalaysay po ang nasaksihan ninyong vehicular accident.
LOLO: Ako’y naka­ungkot laang dine at ako’y nagitla sa busina. May mag-inang hasing-hasi pa ng paghihikapay gab-eng gab-e na. Bakingga aring dyip ay saksakan ng tulin? Ay, di ako’y palakat na sa mag-inang di naiingli! Aba’y maiipit na’y nakaumis pa, eh! Kainaman! Sa pag-iwas ng dyip ay sumalya sa tarangka, tiklap ang tapaludong lasa ko’y kawangki ng kiche! Kabugnot ng drayber, ngalngal, eh!

***
JINGGOY: Dad, ano ba sa Pilipino ‘yung ‘pediatrician’?
ERAP: ‘Yun lang, hindi mo pa alam?! Doktor-pambata ‘yon!
JINGGOY: Eh ‘yun pong ‘internist’?
ERAP: Doktor ng pulutan!
JINGGOY: Ha?! Bakit pulutan, dad?
ERAP: Bakit? Di ba, lamang-loob ang ginagamot ng internist?

***
Sige na! Bababa na si Gloria!
Kay Noli, may pag-asa tayong tumaas ang (SWELDO ka riyan!) bayad sa kuryente, tubig at toll fee!
Ano?
Rally pa o ayawan na?

***
JUAN: Pwede ba u maging txtm8?
INDAY: Ho u?
JUAN: Ako si Ho1.
INDAY: Wag nga u neloloko me. Ho u?
JUAN: Aq nga c Ho1.
INDAY: Kkainis n u! Wag na u magtix ha. Tixbak.

***
JUNIOR: Daddy, sabi ng genie, pagbibigyan niya ang isang kahilingan ko
DADDY: Sabihin mo sa genie, papanalunin niya ang daddy mo bukas sa lotto!
Kinabukasan... wagi sa lotto ang kanilang dri­ver!

***
Sa clinic..
PILITA: Dok, gusto kong magpalaki ng dede.
DOK: Madali ho ‘yan. Ano ba ang gusto ninyo… hugis-Taal Volcano o hugis-Mayon Volcano?
PILITA: Ayoko ng hugis-Taal, kasi, bagsak ‘yun! Ang gusto ko, hugis-Mayon, para tayung-tayo!

***
EFREN: Bakit ayaw tanggapin ni Lacson ang isang voluntary witness?
AMBO: Tungkol kasi sa usaping Kuratong Baleleng ang gustong isambulat ng witness!

***
Life is like a box of Chocnut...
You’ll never know if it’s durog or not.

***
Di ba, nakasasawa na ang mga txt na puro Gud AM, Gud PM, Mzta na?, Kain ka na, Gawa mo?
Para maiba naman…
“Pakagat nga, kahit sa lips lang!”

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments

This is nice way to promote a University. I love the Stickman idea! This is incredible, smart and witty approach to promotion.

In the video below, Stickman answers the questions from his fan mail. Questions are very interesting, quite funny and the answers too! Couple with the Stickman cartoons, who could not love the character promoting the Kettering University?

Check out the video and then visit Kettering University to find out why their Stickman videos rules! Here is the video:

Kettering is a hands-on school. The learning and education comes from actually doing what it is you are studying to do versus just reading everything out from a text book.

To prove that the university is excellent in so many aspects, Kettering University is ranked as "the #1 University in the nation for Industrial and Manufacturing Engineering" in its annual "America's Best Colleges Guide for 2008". It has top ranked undergraduate programs in engineering, math, science and business.

As one of US News Best Colleges, it is a highly recommended school and puts it at the top of the list. If you are planning to take mechanical engineering, try Kettering University and you'd be happy to be there.


Continue Reading >>>

0 comments | Thursday, March 13, 2008

Smile all the time. It doesn't only make you feel light but it also makes you feel young. Keep those lips smiling. Here are some ways to keep your smile intact [thanks Anselma].

1. Hold on to your dreams and never let them go

2. Show the rest of the world what I already know: how wonderful you are!

3. Give circumstances a chance and give others the benefit of the doubt

4. Wish on a star that shines in your sky

5. Take on your problems one by one and work things out

6. Rely on all the strength you have inside

7. Let loose of the sparkle and spirit that you sometimes try to hide

8. Stay in touch with those who touch your life with love

9. Look on the bright side and don’t let adversity keep you from winning

10. Be yourself, because you are filled with special qualities that have brought you this far, and that will always see you through

11. Keep your spirits up

12. Make your heart happy and let it reflect on everything you do!

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments

I have been to Chicago twice. I don't know the city so well, but I am certain that it attracts tourists like me.

What is there in Chicago that makes me smile all the time in excitement? The answer; everything - so many things to do in Chicago. Chicago is a very historic city, also being the third largest city in the United States.

I love the city the first time I saw it. Although it was just a short visit, and it was a little rainy, still I love the architecture of the city. Don't you know that the first steel-framed high-rise building rose in Chicago? Looking from down below, I am quite certain that Chicago's skyline is among the world's tallest as of today.

If you want to visit Chicago, here are some places you need to visit: the Sears Tower, the Aon Center, and the John Hancock Center, Downtown and The Loop, the so many parks, Millennium Park, Chicago’s theatre communities, and so much more.

On your trip or family vacation ideas, contact Trusted Tours & Attractions - just to be certain your vacation time is spent wisely by visiting only the best tours, attractions and museums that Chicago has to offer!

Trusted Tours & Attractions has a special promotion now. Sign up for the Trusted Travels eNewsletter and enter to win an IPOD Nano! Offer ends Monday, March 31st, 2008. Signing up is free.

Oh what about visiting San Diego zoo.


Continue Reading >>>

0 comments | Wednesday, March 12, 2008

This is my article for the Collegian this week in preparation for Holy Week.

*****
Life's miracles often appear in diverse packages. A bunch of them take place in a flashing instant when you wish for them, others occur over a lifespan and still others occur when you are not even anticipating them. Regardless of the type, it cannot be denied that a miracle brings to us a wonder and an admiration at something unfathomable. A miracle that defines a wonderful accomplishment is what we all fancy to happen for ourselves. However, what truly aids a miracle to come to life, in my opinion, are: first, faith in God and second, goodwill.

For years, I have taken note on little and rather enormous miracles in my life and in the lives of people I have personally known or stumbled upon day after day. Since I started writing, I have been broadcasting life stories that depict miracles as I recognize them to countless souls through magazines and dailies. The stories were unequivocally spirit-uplifting. They were the sorts that offered a smile to a frowning face or inspiration to the heartbroken. Stories from everyday miracles. Inspirations from everyday stories.

One inspiring story that has etched a mark in me was about the miracles of the "flyday" night. I narrated the moments when most of the members of a Christian organization "fly." No, they did not transform into horrible-winged, sci-fi creatures. Called Flyday night, it is the night when darkness quivered at the slight sight of light, and good triumphed over evil. Flyday night refers to a gathering of students, teachers and communities adoring Christ on a Friday night that knows no mercy for all legions of demons and the like. That particular night I was invited brought so many miracles to so many devotees.

The life of Doods was the first miracle I heard. He was an unwanted child. His mother never planned for his coming and irrefutably attempted to abort him. He grew up without anything to call his own. Love was deprived of him just as happiness was insufficient to make his life as normal as the other kids around him. He could never forget how he silently rebelled for what he had gotten in a life he described as entirely miserable. Pain all to himself, he searched for satisfaction and found it among friends hooked on spending free time in school sniffing "powder." If schooling was the reason he was sent by relatives miles away from home, for him it wasn't so. He thought, with bitterness engulfing him, he was born to have fun with drugs and alcohol, and no one has the power to stop him from having it all. No one was there to tell him he was moving fast towards a sure dead end.

Yet, there is, on occasion, an unutterable loose twirl to a tight spot that the human brain cannot comprehend even. What came next was Doods' twist - the greatest and sudden miracle he could never forget, never have dreamed of or wished for. He was tagged by a stranger to attend a healing seminar one flyday night. For someone who had been through a lot of pain, a cloud of doubt hovered over him. Prayer was not found in his vocabulary. Worse, he constantly questioned the existence of God. But that night became a perfect moment for one living soul. Standing in the midst of the assembly, he cried like a baby and asked for God's forgiveness. He came out of church with an assured comfort and peace inside! No one and nothing stood stronger against God's strength that night. It proved to him that real happiness lies not on entertainment and other creature comforts, but to God.

He found a sanctuary, no ground in nature, no place and dwelling of man could ever give. Years later, he entered the seminary and started a new life, taking his own flight to what he believes now is reality.

I have been a spectator to a number of God's miracles in the past, and almost always, I feel the pulse to share them with people through my articles. I have been longing to articulate every opportunity that takes place in my life and hoping the articles will help inspire another. Each piece that I write, I always hope to be a miracle at work.

It might be a little leap for a big hope. But if every leap, insignificant it may seem, will help others find in their lives their own share of God's wonders, then doing so is worth the while. There are no coincidences. A miracle is a performance of God who chooses to stay anonymous.

Believe and share your miracles this coming Holy Week. Have a blessed break.
****

See sidebar for more of my articles published in the Collegian.
Thanks to godtalkstoyou.com for the image.
Continue Reading >>>

0 comments

Sedona Method is a self-help method developed by a physicist and successful entrepreneur Lester Levenson after a serious heart attack nearly ended his life. Lester regained his health and attributed his renewed positive outlook to a process of self-inquiry of one's beliefs and related emotions.

The process is carefully designed to examine any emotion that one is experiencing and then "letting it go" or releasing it in the moment. The basic premise is that all emotions naturally come and go out of experience unless one resists them.

The Sedona Method is sweeping the planet. A lot of good testimonies have been shared at how this unique, elegant, simple-to-master and very powerful tool uncovers the natural ability to "let go" of painful, unwanted, counterproductive feelings. The Sedona method lets you discover a new earth!
Every time you use The Sedona Method, you are letting go of desire and surrendering to what is. This naturally lessens the pull of the “ego” and the “pain body” and brings presence into the foreground. You can use this process to get more or to stop a particular form of suffering and actually have that happen while at the same time being drawn effortlessly to the discoveries that will set groundwork for the presence that you are to easily take center stage in your life.

I tried to search for more examples of the amazing benefits the tool can achieve. Here are a few:

* Let Go of Anger
* Rapidly Improve Your Relationships
* Achieve Your Greatest Career Goals
* Eliminate Stress for GOOD
* Release Yourself from Guilt and Low Self Esteem
* Find Inner Peace and Nurture Your Spirituality
* Achieve Your Financial Goals and Experience Financial Abundance
* Stop Overeating and Finally Achieve the Health and Fitness You Desire
* Experience Boundless Energy & Be a Sound Sleeper
* Let Go of Anxiety & Fear
* Free Yourself from the Grips of Depression Forever
* End Bad Habits and Overcome Serious Addictions

Get your own dose of happiness set point. Try The Sedona Method. You can read actress Mariel Hemingway’s moving story of how she overcame emotional pain and fear with the Sedona Method.

Free DVD and CD will be given away! Get your dose of this peaceful revolution in consciousness and value.


Continue Reading >>>

0 comments

Since I am from Brookings, I am listing hotels, motels and inns available in the area.

Frankly, there are not so many choices when it comes to "where to stay" in Brookings, South Dakota. The city is small. It can even be classified as a town, if I may say.

List of hotels and inns (with telephone numbers:

Brookings Inn
2500, 6th St. E.
(605) 692 9471

Comfort Inn
514 Sunrise Ridge Rd.
(605) 692 9566

Holiday Inn Express
3020 LeFevre Drive
(605) 692 9060

Fairfield Inn
3000 LeFevre Drive
(605) 692 3500

Sonshine Inn
108, 6th St. W.
(605) 692 6345

Staurolite Inn and Suites
2515 E., 6th St.
(605) 692 3111

Super 8 motel
3034 LeFevre Drive
(605) 692 6920

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments | Tuesday, March 11, 2008

This is what all bloggers want - traffic! What's the use of a great blog content without anyone noticing it? It is time to get seen and heard.

I just signed up with Buzzfuse. So what can it do to you and your blog? It helps you market and monetize your work. Here are the benefits:

* Drives traffic to wherever your content is hosted
* Engages with a wider audience
* Gets Feedback and improve your work
* Gets paid real money for performance

Buzzfuse releases each new item you produce to the market you choose, such as your friends. They then measure the interaction and assign scores. The better the score the more recommendation you get and the more chances your content is sent to all users around the world. That's free traffic you've got there?

One more thing, you can use Buzzfuse for free! And another one: if you join and you get to have over 30 people in your "circle" and have registered more than 2 posts with Buzzfuse, you can win one of 1000 premium accounts and earn money for each top-performing post you make. So, visit and join Buzzfuse.com.

Continue Reading >>>

1 comments

More fun for the Bisdak readers. This is very funny and I hope you'd end up laughing down on your knees. Enjoy the Bisaya jokes.

Should I post for more?

*****
Maid: Sir mahibal-an ta ani Ma'am ba!
Mr. Dili lagi... Aw mosulti pud d i ka?
Maid: Dili oi!
Mr. Aw dili man d i, cge make-up pi nako kanang pina igat ha!

*****
pinaka common nga sayop sa usa ka babay samtang gi interview para trabaho mao ang tobag:

"BISAG UNSAY POSISYON SIR BASTA MASOD LANG!"

************ *
ang sulti sa AIR FORCE: "No guts, no glory"
MARINES: "No retreat, no surrender
ARMY: "No pain, no gain"
di sad pa lupig ang mga SIKYU: SECURITY GUARDS: "NO ID, NO ENTRY!"

*****
naka tilaw na ba ka atong sakit?
kadtong panahon wa ka kahibaw unsay imong buhaton?
wa ka kahibaw asa ka pa ingon?
nag mahay og imong na sulti ka sa imong ka-ugalingon:
"MAYPA NALIBANG KO DAANS BALAY DA!"

*****
TEACHER: kitang tanan descendants ni adan & eve
MOKYO: di na tinood mam! ingon si tatay descendants man ta sa UNGGOY!
TEACHER: mokyo, wa man ta naghisgot diri sa imong pamilya!

*****
PARROT mi singgit sa tulo ka madre, "BLUE, BLACK, RED!"
mga madre natinga kay mao toy kolor sa ilang mga panty

sunod adlaw, mga PARROT ni singgit nasad, "YELLOW, WHITE, GREEN!"
mga madre natinga nasad kay mao toy kolor sa ilang mga panty

pagka sunod nasad nga adlaw, mga madre naka hokom di nalang ma manty...

mga PARROT ga libog pero naka bawi ra sad dayon og mi-singgit:
"KULOT, UBANON, OPAW!"

*****
magtiayon nag SEX.
ASAWA: paspasi kay hapit nako!
BANA: hulata ko, dungan ta!
ANAK: (naka mata, nahadlok) nay, tay asa mo? KUYOG KO!

*****
usahay kung maghilak ka, way nakakita sa imong mga luha...
kung malipayon ka, way nakakita sa imong pahiyom...
kung nasakitan ka, way nakakita sa imong kasakit...
pero testingig PANGUTOT, lingi lagi na silang tanan!

*****
abi nako naa ka pirmi sa akong kilid...
abi nako andam kas pagtabang nako...
abi nako sa tanang oras naa ka, modamay nako...
pero asa ka adtong....
FANS DAY nako??! ha?! asa ka?!

*****
Abogado: Unsay ato pedro?
Pedro: Magpausab unta ko sa ako apelyido sir kay baho kaayo.
Abogado: Unsay man diay ang imong apelyido
Pedro: Baho lagi kaayo sir, ato lang usbon diretso. Mobayad ra lagi ko
Abogado: Mahal ra ba ta ug pangayo basta usbon jud ang tibuok apelyido
Pedro: Mga pila kaha sir?
Abodgado: 1O thousand ra ba akong pangayo ana, pero naay barato.
Kung imo lang balihon imong apelyido, katunga ra imo bayaran.
Pedro: Ay, dli nalang ko sir oi...
Abogado: Unsa lagi diay imo apelyido na baho man, nya dli sad ka musogot ug balihon?...
Pedro: akong apelyido kay LOBUT, kung imo balihon musamot ug kabaho!

*****
Anak: Pa, unsa man ng SEX?
Papa: Kana bang magromansahay mi sa imong mama hangtud mutiurok among mga mata sa
kalami
Anak: Kataas sad ana pa uy, di man masulod sa biodata!

*****
(lola sa taxi)
lola: para dong dre rko.
driver: oi nanglapas man ta manang e -U-turn lang ka nko.
lola: sure ka imo ko iyoton? ganahan ko ana. wala rba ko mamante...

*****
Mama: Iha, di maau dugay ka mouli, mga lalaki raba imo kuyog.
Doter: Yaw lang kablaka ma, semenarista man ako mga kauban.
Mama: Uy! basig nalimot ka, imong papa Obispo na kaniadto!

*****
Maid ug madre gikawatan:
Kwatan: human nako kawat inyo gamit, lugoson nako c sister.
Maid: kuhaa tanan ayaw lang hilabti c sister!
Sis: (nasuko!)saba diha! ngano magbuot man ka sa kawatan?

*****
Juan: (gikan skwelahan) tay akong mga klasmet puro zero.
Amahan: Hahaha ka bryt jud sa akong anak. Unya ikaw dong?
Juan: aw palupig ba diay ko? zero pud!

*****
bbae: nong! sakay ko!
drivr: cge! asa man ka?
bbae: diha lang sa kanto! naay bayad ang bata?
drivr: ay wa man..
bbae: ah, ang mosabak naay bayad?
drivr: wala japon!
bbae: cge nak! sabaka ko...

*****
BF: may malaki ako problema.
GF: wag mo sabihin problema MO lang, problema NATIN dahil nagmamahalan tayo.ngayon ano problema natin?
BF: nabuntis NATIN si inday at TAYO ang ama..

*****
Customer: Day, kape.
Tindera: Tag P10 na ra ba.
Customer: Diba tag P8 ra na? Tindera: Nimahal naman gud ang gasolina.
Customer: Ah, ayaw na lang butangig gasolina!

*****
AMO: inday gipatotoy na nimo ang bata?
Maid: Yes mam! gipatotoy na.
Amo: Ang sir nimo ningkaon na?
Maid: Naah! mam, dili man mukaon si sir, gipatotoy na lng pud nako.

*****
BISAYA: Pabili nga ng lemoncito.
TINDERA: Anong lemoncito?
BISAYA: Lemoncito gud.. yong maliit na buongon!

*****
TEACHER: give me a tag question.
PUPIL: My teacher is beautiful, isn't she?
TEACHER: Very good! Ibinisaya dong.
PUPIL: Ang akong maestra gwapa, wa sya kuyapi?

*****
bana: love, promise sugod karon di na tika luiban. ako nang biyaan ang akong kabit
asawa: wow, tenk you love, ako sad promise, ang sunod natong anak, ikaw nay amahan. promise jud!


*****
security: excuse me po mam, titingnan ko lang ang bag nyo kung merong baril
tiguwang: buang ka! di man gani maigo ang balde sa akong bag, baril pa kaha!

*****
customer: miss, papalita ko ug condom kay birthday sa akong gf
tindera: e-gift wrap pa bani sir?
customer: ayaw na kay mao man nay wrapper sa akong gift

*****
anak: ma, busog nako, dili nako mahurot
mama: hutda dyud na! kabaw baka nga daghan gipang gutom sa kalibutan?
anak: nya kung ako ni hutdon, mabusog sila?!

*****
pasyente: doc, regular lagi ko malibang. kad alas 7 sa buntag
doctor: maayu nuon na! unsa may problema?
pasyente: 8 am man gud ko maka mata!
doctor: oink!

*****
bana: gang, naka-save ko ug 6.00 karon kay ako na man gigukod ang jeep, wala man ko mu sakay
asawa: bogo! taxi unta imung gigukod aron mas dako imong na-save

*****
Doc: Ma'am, naa kay breast cancer.
Ma'am: ha? tinuod ka doc? dili man ko katuo sa imong gisulti! i'm healthy! naa pa ka second opinion?
Doc: Bati pa jud kag nawong!

*****
ATTY: asa ka pagkhitabo sa rape?
JUN: sa kamaisan
ATTY: nag-unsa ka didto?
JUN: nalibang!
ATTY: pila ka kadupa gikan sa krimen?
JUN: naa bay malibang magdupa-dupa?....Ayaw pagbugal-bugal torni uy!

Don't forget to leave your comments below. If you want to read and laugh more, there are more jokes here.

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments

Are you up for some Fantasy Baseball?

To those info-deficient readers, fantasy baseball is a game whereby players manage imaginary baseball teams based on the real-life performance of baseball players, and vie against each another using those players' statistics to score points.

Just a quick note: fantasy baseball is the oldest fantasy game and considered to be the most difficult too. Because of this challenge to win, this game has gained popularity among sports fanatics and software tools were developed to help players win fantasy baseball leagues.

Fantasy Sports Prophet Baseball assists users in research, how to draft and manage a fantasy baseball team that surely will win. It is an easy-to-use tool, yet very powerful.

Key benefits of the software:

o Web-based – access from anywhere
o Player rankings based on Predictive Modeling by PhD scientists
o Most advanced Draft assistance tool - all the data needed to make the right decision about any player
o Full season roster management including updated mid-season projections via artificial intelligence
o All stats, injury reports and major updates available from within software

Winning a fantasy baseball game has excellent payoffs. So, join the fun! One more thing, you can get a $10 off special for using promo code: BMC200. I am giving the code for free. :-)


Continue Reading >>>

0 comments | Monday, March 10, 2008

I heard about the China night last year but I didn't care to attend. I thought I have learned so much about the Chinese culture that there is no need to join any event about China.
However, yesterday, I attended the China Night 2008. Like what I did when I attended the Nepali Nite few weeks ago, I will also give my no-holds-barred views about the China Nite.

Cultural presentation. It was good. There was a dragon dance, but not as lively as I always see on TV or in China towns. Rating - 7/10.

Attendance. The auditorium was filled from corner to corner. I am sure people were there for the food, which the Chinese culture has so much to share to the palette. Rating - 10/10.
Knowledge-gained. Truth be told, in my many years of staying in the Philippines with so many Chinese people around, I have already gained quite a huge idea of China and its culture. Also, I had so many Chinese students before who were eager to share about their country. For the sake of what I already knew, rating is 7/10.

Emcees. Much better than the Nepali emcees -- much livelier! Rating - 9/10.

Food. What can I say? Food was amazingly good. I might be biased in the sense that I am used to eating Chinese food - from noodles to soup to chopsuey. Nonetheless, in comparison to the Nepali food, last night's dishes suited my taste. So, perfect rating - 10/10.
Chinese people. ...so many of them. Last night, except for the ushers who were stationed to sell tickets, some were not friendly. I am basing my views in the number of times they smile to their guests, even if they were busy preparing food. Rating - 6/10.

Until next review.

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments

Guess what's the popular wristwatch brand in the Philippines...it's Seiko. Try to ask your parents or grandparents about it, and they will say it's Seiko.

My first wristwatch was, yes, the diver’s stainless steel Seiko. I grew up wearing it everyday and in cases when I broke its glassy cover, mom would always have another Seiko replacement.

The way I see it, the brand has survived the test of time since it introduced its first product way back in 1924. In terms of aesthetics, its beautiful and well-designed. It looks very sturdy too.

I browsed this Seiko watches online for new fads and saw how the wristwatch designs have evolved amazingly over the years. I love the Seiko Coutura Watches with the three little circles inside and the blue background. Wait, Seiko also introduced the Perpetual Calendar series which automatically reset their date settings for the next 100 years. Awesome!

Check out the Seiko Watch site for discounts of their brand new Seiko products and 100% genuine, with original packaging, manuals, warranty and serial numbers intact.

By the way, did I tell you that Seiko watches are not just for men but for women too?
Continue Reading >>>

5 comments

Body Fortress Premium Whey Protein from WalMart. This is the protein supplement my housemate, Val, has been taking for many months now. He drinks a long cup of Body Fortress Premium Whey Protein every morning before going to work. Imagine how many containers has he stacked up on our wall since he started last year!Update:

Read the article Whey protein supplements -- build those muscles by my friend Val, who has bee drinking this Whey Protein shakes (from Walmart) everyday.This Body Fortress Premium Whey Protein [2 scoops/day (52g)] is good for pre-workout.Nutritional Facts:110 Calories 25 from fat

2.5g of Fat

1 g of saturated fat

65mg of Cholesterol

150mg of sodium

250mg of Potassium

5g carbs

<1g of dietary fiber 1 g of sugars 20g of Protein 15% DV of Calcium WalMart offers a very cheap price for just over $10. Read the article Whey protein supplements -- build those muscles by my friend Val, who drinks Whey Protein shakes everyday.

Labels:

Continue Reading >>>

0 comments | Sunday, March 09, 2008

Many want to have a store where the could buy and sell their goods online. Doing business online these days is beginning to be a trend among those who need additional income other than their regular 8 to 5 jobs.

I found one which I would recommend you should try. Try SilkFair. Silkfair is a premier e-commerce site where buying and selling is both fun and easy! You create your own store (with your own name, yes, with your own URL) and with Silkfair unique features, you can put creative ads, commercials or demos, using their video player application. It is so easy to customized your FREE store.
They bring the latest in technology to help you sell, and to enable you to engage and interact directly with customers. It is the only marketplace that gives you all the advanced easy to use, easy to setup tools you need to sell online that you can set up quickly.
I am a seller too. What I like about Silkfair is the payment method. They offer PayPal and Google Checkout. Most customers nowadays have PayPal accounts, thus, buying and selling and transacting money online will be just a walk in the park. It is secure to send and receive online payments using the credit card or bank account. It accepts most types of credit cards.

If you get into problems, there is always a community and forum to help you through.

You can even set up your Return and Refund Policy - set the number of days for returned items.

Try SilkFair and get your own store ready for business!


Continue Reading >>>

Related Posts with Thumbnails